Винарија Живковић

Новости

Извештај Хемијског факултета Универзитета у Београду о садржају фенолних једињења у нашем вину

Анализа садржаја изабраних фенолних једињења наших вина

  • Извештај Хемијског факултета Универзитета у Београду

Oпште карактеристике наших вина, с обзиром на поменути квалитет грожђа и начина прераде, јесте да су она снажна, интезивних сортних карактеристика са доста алкохола и оптималних киселина. То су вина интезивних боја, мириса и укуса. Сва наша вина пролазе хемијску анализу на Хемијском факултету у Београду.

Извештај можете погледати овде.

Вино је вечан доказ да нас Бог воли и да жели да нас види срећне
Бенџамин Френклин
научник и филозоф

Садржај компоненти (mg/L)

Гална киселина
Протокатехиинска киселина
п-хидроксибензоева киселина
Катеин
Хлорогенска киселина
Ванилинска киселина
Кафеинска киселина
п-Кумаринска киселина
Елагинска киселина
Ферулинска киселина
Рутин
Синапинска киселина
Развератрол
Кверцетин
Нарингетин
Кемферол